Правила за поверителност

Какво обхващат правилата

Тези правила обхващат третирането на личната информация, която се събира и получава от "Голдмайнд" ООД ("GoldMind") . Личната информация е информация за Вас , която лично Ви идентифицира като имена или имейл адреси и която не е обществено достъпна. Тези правила за поверителност важат за всички продукти, софтуер, услуги и интернет страници, предлагани от GoldMind. В тези правила думите „ние“, „нас“, „наш“, „наша“ и „наши“ се отнасят за GoldMind, докато „Вие“, „Ваш“, „Вас“, „Ваши“, „Вашия“ и „Ваше“ се отнасят за клиента или потребителя. „Приложение“ се отнася за мобилен софтуер разработен от GoldMind за андроид или iOS мобилни платформи, а „устройство“ се отнася за Вашия мобилен телефон, смартфон, таблет, портативен медия плеър базирани на андроид или iOS мобилни платформи. „Компютър“ се отнася за програмируема машина, създадена за автоматично изпълняване на последователност от аритметични или логически операции. Тези правила за поверителност не са приложими към практики на компании, които GoldMind не притежава или контролира, както и към лица, които на са служители на GoldMind.

Информация която ние събираме

Когато използвате наши приложения, софтуер или интернет страници, ние получаваме всяка информация, която сте отбелязали, че сте съгласни да бъде споделяна публично и с нашите приложения, като Вашите имена, електронна поща, локация, пол, семейно положение. Електронните пощи на лицата ( включително деца между 13 и 18 години) се използват за потвърждаване на създаването на потребителски профил и се съхраняват в защитен формат, който не позволява идентифицирането на индивида, за помощ при поддръжката на профила, например при възстановяването на забравена парола. Като всички интернет страници, GoldMind автоматично получава и може да съхранява в нашите сървърни логове информация от Вашия браузър, включително Вашия IP адрес, информация от „бисквитки“ и изискваните от Вас страници. Приложенията на GoldMind може да събират информация, идентифицираща устройството като MAC адрес, уникален идентификационен код (UDID) или еквивалент, идентификационен номер на устройството (Device ID), IMEI, операционна система, данни за мобилното устройство (включително тип мобилно устройство, номер и мообилен оператор), тип на браузър или друг софтуер. GoldMind събира и друга лична или бизнес информация, която ни предоставяте при запитвания в нашите форуми и/или към отдел „обслужване на клиенти“.

Как използваме събраната информация

GoldMind използва събраната информация за следните цели: за настройване на съдържание и/или реклами, които виждате, за подобряване на услугата, за контакт с Вас чрез Вашата електронна поща, за извършване на изследвания, за предоставяне на анонимни обобщени доклади за вътрешни нужди и външни клиенти.

Споделяне и разкриване на информация

GoldMind не отдава под наем, не продава и не споделя лична информация за Вас с трети лица или несвързани юридически лица освен за да предостави продукти и услуги, които Вие сте изискали, когато имаме разрешение от Вас, или при следните обстоятелства: Ние предоставяме информация на доверени партньори, които работят за или съвместно с GoldMind. Тези компании могат да използват личните Ви данни за да ни помогнат да комуникираме с Вас за оферти от GoldMind и от наши маркетинг партньори. Тези компании обаче нямат самостоятелно право да споделят тази информация, нито им се дава позволение да запазват или съхраняват информацията. Ние отговаряме на призовки, съдебни заповеди или при съдебен процес, или за установяване или упражняване на законни права, или за защита при претенции по съдебен път. Ние вярваме, че е необходимо да се сподели информация за разследване, предпазване от или предприемане на действия срещу незаконни действия, предполагаема измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическота безопасност на всяко лице, нарушения на условията за ползване на GoldMind или ако се изисква от закона. Информация за Вас може да бъде прехвърляна, ако GoldMind бъде придобита от друга компания. В този случай GoldMind ще Ви уведоми преди информация за Вас да бъде прехвърлена и за нея да започнат да действат други правила за поверителност.

Статистически данни

GoldMind GoldMind събира статистически данни относно вашите действия по време на иазползването на нашите интернет страници, приложения или софтуер. GoldMind използва тази информация за да подобри преживяването на потребителя и неговота удолетвореност, както и подобряването на рекламните услуги. Тези данни не включват лична или друг вид информация пазена на вашето устройство или компютър, която не е свързана с приложението, софтуера или интернет страниците ни.

Конфиденциалност и Сигурност

Ние ограничаваме достъпа до Ваши лични данни на наши служители до тези от тях, които имат причина да се се нуждаят от достъп до тази информацияза да могат да извършват преките си служебни задължения или за да Ви предоставят продукти и услуги.

Деца

Защитата на децата в интернет е излючителна важност за нас. Нашите интернет или мобилни продукти и услуги са предназначени за общата аудитория и не събира преднамерено никакви лични данни от деца. Когато потребителят се идентифицира, като дете (под 13 години или под минималната възраст в съответната територия) в съответствие със закона ние ще блокираме или ограничим достъпа на детето до съответната услуга.

Контакт с нас

GoldMind има право да обнови тези правила по всяко време. Ние ще ви информираме за значителни промени в начина, по който третираме лична информация, чрез видимо съобщение в нашите приложения, продукти или сайт. Ако имате някакви въпроси относно тези правила за поверителност, моля се свържете с нас на електроната ни поща goldmindgames@gmail.com.